Almungevägen

Just nu bygger vi om Almungevägen mellan Gnistarondellen och E4:an. Syftet är att skapa en attraktiv infartsmiljö till Uppsala och en väg som klarar av den ökande trafikmängden.

IBilden illustrerar Almungevägen efter ombyggnationen takt med att Uppsala tätort och stadens östra orter växer, ökar trafiken längs Almungevägen. Fyrislundsområdet byggs också ut med många nya verksamheter. Inom tio år beräknas 25 000 fordon trafikera sträckan varje dag.

Läs om utbyggnaden av Fyrislund

Åtgärder

Vi breddar Almungevägen så att den ska klara den ökade trafikmängden. För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten och göra området mer tillgängligt för gående, cyklister och kollektivtrafik bygger vi också

  • två rondeller
  • två trafikljus
  • trottoarer och cykelbanor
  • passager i form av tunnlar och cykel- och gångpassager med trafikljus
  • trädalléer.

Se illustration av nya Almungevägen

Gnistarondellen får en ny gestaltning med murar, trädplanteringar och vatten.

Se illustrationer av nya Gnistarondellen

Tidsplan

Sträckan mellan Gnista handelsplats och E4:an är klar. Nu pågår ombyggnationen av sträckan mellan Gnista handelsplats och Gnistarondellen.

Ombyggnaden beräknas vara klar i november 2016.

Mer information

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Catharina Danckwardt-Lillieström
19 augusti 2016