Boländerna kraftvärmeverk

Vattenfall ska bygga ett nytt kraftvärmeverk eftersom det befintliga behöver ersättas.

Det nya kraftvärmeverket ska byggas vid hörnet av Bolandsgatan och Stålgatan inom Vattenfalls egen fastighet. Kommunen genomförde 2014 en arkitekttävling och det vinnande förslaget Aros Reflecta kommer att ligga till grund för det fortsatt arbetet. 

Boländernas kraftvärmeverk
Läs om värmekraftverket på Vattenfalls webbplats.

Åtgärder

En stor del av planarbetet är att ta fram en kraftfull och kostnadseffektiv värme- och elenergiförsörjning som också är miljö- och hälovänlig.
Utöver det ska planarbetet också fokusera på att

  • hålla bygget inom markområdet som Vattenfall ABs anläggningar redan upptar
  • skapa lösningar för de trafiksystem som berörs av bygget
  • rusta upp gaturummet mot Bolandsgatan
  • skapa ett tillskott till stadssilhuetten och den lokala stadsmiljön
  • hålla skyddsavstånden till störningskänslig verksamhet innanför Vattenfalls nuvarande markområde.

Tidsplan

Nästa steg i planeringsarbetet är att ta fram en detaljplan för kraftvärmeverket. Ett planförslag ska tas fram för granskning under vintern 2016.

Kontakt

Processansvarig
Göran Carlén
7 september 2016