Dragarbrunnsgatan

Vision Dragarbrunn ingår i utvecklingen av Uppsalas stadskärna. Målet är att Dragarbrunnsgatan ska utvecklas till en attraktiv handelsgata som ger liv och puls till Uppsalas centrum.

Åtgärder

Under 2015 blev det nya Åhlénshuset färdigt. Nu fortsätter vi att utveckla Forumtorget innan vi färdigställer Dragarbrunnsgatan och ger den sitt slutgiltiga utseende.

Läs om utvecklingen av Forumtorget.

Läs mer i Dragarbrunnsgatans gestaltningsprogram. (PDF, 8 MB)

Tidsplan

Arbetet med Forumtorget och anslutningen till Dragarbrunnsgatan pågår till början av 2018. När Forumtorget är färdigbyggt arbetar vi vidare med Dragarbrunnsgatan, mellan Smedsgränd och Vaksalagatan. Det arbetet beräknas vara klart våren 2018.

Mer information

Projektledare
Pierre Sundin

Mer information

Processledare stadsutveckling
Karin Åkerblom
23 augusti 2016