Gamla Uppsala - dubbelspår

Trafikverket bygger ett fyra kilometer långt dubbelspår på Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Trafikverket har huvudansvaret för arbetet.

Trafikverket bygger ett nytt dubbelspår som sträcker sig från Tycho Hedéns väg i söder till E4:an i norr, där det ansluter till det befintliga dubbelspåret mot Gävle.

Åtgärder

I området vid Gamla Uppsala kyrka läggs spåret i en 610 meter lång tunnel. Förutom dubbelspåret ingår även en ombyggnad av:

  • väg 676
  •  Vittulsbergsvägen
  • Vattholmavägen
  • korsningar där väg och järnväg korsar varandra i samma nivå.

Läs mer om dubbelspråket på Tafikverkets webbplats

Tidsplan

Bygget beräknas vara klart hösten 2017.

Kontakta oss

Projektledare
Tove Västibacken

Kontakta oss

Trafikverket
Malin Lingh
6 september 2016