Eriksberg och Ekebydalen

Stadsdelen Eriksberg är belägen cirka 3 kilometer från centrala Uppsala och i direkt anslutning till naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen. Norr om Eriksberg ligger Ekebydalen.

Staden växer och det finns ett stort behov av fler bostäder i Uppsala. En utveckling av Eriksberg kan bidra till att fler får möjlighet att bo i ett attraktivt läge, nära staden och nära naturen.

I början av 2015 beslutade kommunen att ta fram ett planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Planprogrammet ska visa på hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas samt hur offentlig service, till exempel förskolor, kan säkerställas. Den obebyggda Ekebydalen ska utvecklas som rekreationsområde.

Här kan du se en karta över områdets utbredning

Aktuellt