Eriksberg och Ekebydalen

Visionsbild Eriksberg och Ekebydalen

Stadsdelen Eriksberg är belägen cirka 3 kilometer från centrala Uppsala och i direkt anslutning till naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen. Norr om Eriksberg ligger Ekebydalen.

Staden växer och det finns ett stort behov av fler bostäder i Uppsala. En utveckling av Eriksberg kan bidra till att fler får möjlighet att bo i ett attraktivt läge, nära staden och nära naturen.

I början av 2015 beslutade kommunen att ta fram ett planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Planprogrammet ska visa på hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas samt hur offentlig service, till exempel förskolor, kan säkerställas. Den obebyggda Ekebydalen ska utvecklas som rekreationsområde.

Här kan du se en karta över områdets utbredning

Aktuellt

 • Samrådsförslaget har engagerat många

  Den 15 mars avslutades samrådstiden för förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Förslaget har engagerat många, totalt har över 400 yttranden kommit in.
  16 mars 2017
 • Samrådstiden för planprogrammet förlängs

  Kommunen har beslutat att förlänga samrådstiden för förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen till 15 mars.
  10 februari 2017
 • Samråd – planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

  Uppsala kommun planerar för att hela Uppsala ska kunna växa med 135 000 fler invånare till år 2050. För att det ska vara möjligt måste hela staden växa. Eriksberg är ett av flera områden med potential ...
  15 december 2016