Eriksberg och Ekebydalen

Reviderat förslag på planprogram presenteras 16 november

Kommunen har under året arbetat om förslaget på planprogram efter de synpunkter som kom in. Information om det reviderade förslaget kommer att presenteras här på webbplatsen den 16 november, samtidigt som informationsmötet äger rum i Eriksbergskolans aula.
Läs mer om informationsmötet

Läs mer om planprogrammet

Bakgrund

Stadsdelen Eriksberg är belägen cirka 3 kilometer från centrala Uppsala och i direkt anslutning till naturreservaten Stadsskogen och Hågadalen. Norr om Eriksberg ligger Ekebydalen.

Staden växer och det finns ett stort behov av fler bostäder i Uppsala. En utveckling av Eriksberg kan bidra till att fler får möjlighet att bo i ett attraktivt läge, nära staden och nära naturen.

I början av 2015 beslutade kommunen att ta fram ett planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Planprogrammet ska visa på hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse, hur stadsdelens parker, platser och gator kan utvecklas samt hur offentlig service, till exempel förskolor, kan säkerställas. Den obebyggda Ekebydalen ska utvecklas som rekreationsområde.

Här kan du se en karta över områdets utbredning

Aktuellt

 • Informationsmöte 16 november om planprogram för Eriksberg och Ekebydalen

  I slutet av 2016 skickade Uppsala kommun ut ett förslag på planprogram som du som invånare fick lämna synpunkter på fram till mars. Nu har kommunen arbetat om förslaget efter de synpunkter som kom in.
  8 november 2017
 • Granskning av detaljplan vid Blodstensvägen

  Vid sitt sammanträde 27 juni beslutade plan- och byggnadsnämnden att ställa ut en detaljplan vid Blodstensvägen på ny granskning under hösten 2017. Samtidigt pågår ett parallellt arbete med att bearbeta ...
  6 juli 2017
 • Samrådsförslaget har engagerat många

  Den 15 mars avslutades samrådstiden för förslaget till planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Förslaget har engagerat många, totalt har över 400 yttranden kommit in.
  16 mars 2017