Lina Sandells park byggs om

Under våren 2017 har Uppsala kommun börjat planera för en upprustning av Lina Sandells park. Vi vill att parken ska bli en attraktiv och inbjudande mötesplats där Gottsundaborna kan trivas tillsammans med vänner och familj. Att förnya parken är en del av kommunens arbete att utveckla Gottsunda för framtiden.

Gottsundaborna är med och utvecklar sin park

Kommunen vill utveckla en park som blir Gottsundabornas nya favoritställe. Därför har vi under våren 2017 haft flera dialoger med allmänheten och olika grupper i Gottsunda för att samla in synpunkter och idéer som vi försöker ta hänsyn till när vi gör ett förslag för parken.

Se vilka synpunkter som kommit in på uppsala.se.

Första förslaget hur parken ska utvecklas

Nu finns en första övergripande bild över hur parken kan utvecklas. Tanken är att det ska finnas olika spännande platser för olika typer av aktiviteter. För att parken ska upplevas som en enhet skapas ett sammanhållande stråk som binder samman parkens delar. Efter sommaren presenterar vi ett mer detaljerat förslag på hur den kommer att se ut och vad den kan innehålla.

Skiss över vad Lina Sandells park kommer att innehålla efter upprustningen.

1. Häng och aktivitet

En grön mötesplats för alla att hänga på med sina vänner och bekanta. Här kan du sitta i solen, hänga vid gungorna, spela musik eller grilla. För att få familjer att vistas på platsen ska den vara intressant för både vuxna, ungdomar och barn.

2. Entréplats

Platsen där flest människor passerar. Här får parken en fin entré mot Hugo Alfvéns väg med blomsterplanteringar och fina material.

3. Lek och vila

En ny tillgänglig stig och några mindre platser skapas i skogen för att fler ska kunna leka och vistas där.

4. Aktivitetsyta

Här undersöker vi om det är möjligt att skapa en yta för aktiviteter som exempelvis bollspel. 

Här ligger Lina Sandells park

Lina Sandells park ligger längs med Hugo Alfvéns väg, i höjd med Bandstolsvägen. I parken finns en skogskulle, en gräsyta, bänkar, träd, buskar och statyn med de dansande flickorna.

Se bild över parkområdet

Tidplan för upprustningen av parken

  • Insamling av synpunkter under våren 2017
  • Ett första övergripande förslag över parkens delar presenteras juni 2017
  • Ett mer detaljerat förslag presenteras hösten 2017
  • Markarbeten börjar i parken under vintern 2017/2018
  • Invigning av parken i oktober 2018

Nyhetsbrev om Gottsunda

Om du vill få information om hur vi beslutar att bygga om parken i Gottsunda kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Anmäl dig till nyhetsbrevet om Gottsunda

Kontakta oss

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Henrik Ljungman
6 juli 2017