Lina Sandells park byggs om

Under våren 2017 börjar Uppsala kommun planera för en upprustning av Lina Sandells park. Vi vill att parken ska bli en attraktiv och inbjudande mötesplats där Gottsundaborna kan trivas tillsammans med vänner och familj. Att förnya parken är en del av kommunens arbete att utveckla Gottsunda för framtiden.

Var finns Lina Sandells park

Lina Sandells park ligger längs med Hugo Alfvéns väg, i höjd med Bandstolsvägen. I parken idag finns en skogskulle, en gräsyta, bänkar, träd, buskar och statyn med de dansande flickorna.

Se bild över parkområdet

Gottsundaborna är med och utvecklar sin park

Uppsala kommun vill utveckla en park som blir Gottsundabornas nya favoritställe. Därför kommer Uppsala kommun under våren 2017 att prata med Gottsundabor och olika grupper i Gottsunda. Vi samlar in synpunkter och idéer som vi försöker ta hänsyn till när vi gör ett förslag för parken. Vi har även haft en webbenkät med möjlighet att lämna synpunkter. Enkäten stängde 5 maj, tack för alla synpunkter som kommit in! Nedan kan du se tidplanen för vad som händer nu.

Tidplan för upprustningen av parken

  • Insamling av synpunkter under våren 2017
  • Förslag för den nya parken presenteras sommaren 2017
  • Markarbeten börjar i parken under vintern 2017/2018
  • Invigning av parken i oktober 2018

Vill du få information om hur vi beslutar att bygga om parken?

Anmäl dig till nyhetsbrevet om Gottsunda

Kontakta oss

Projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Henrik Ljungman
29 mars 2017