Storvreta idrottshall

Uppsala kommun planerar en ny idrottshall i Storvreta. Den nya hallen ska byggas vid Ärentunaskolan och innehålla åskådarläktare och omklädningsrum

Med ytterligare en idrottshall i Storvreta får fler i området möjlighet att delta i idrott. I den nya hallen ska det finnas plats för 288 åskådare, vilket det inte finns i den nuvarande Ärentunahallen.

Tidsplan

Beslutet om att bygga en ny idrottshall fattades av idrotts- och fritidsnämnden våren 2014. Bygget påbörjas 2016 och den nya hallen beräknas vara klar 2017.

Mer information

Processledare, idrott och fritid
Sten Larsson
1 september 2016