Innerstadsstrategin

Kommunen arbetar med att ta fram en innerstadsstrategi, som en del av den nya översiktsplanen.

Läs förslaget på uppsala.se.