Juvelen

Juvelen

I den södra delen av Resecentrum ska Uppsalas nya landmärke Juvelen byggas. Byggnaden ska innehålla kontorslokaler samt olika publika och kommersiella verksamheter i gatuplan. Ytan runt byggnaden ska vara tillgänglig för alla med en välkomnande torgyta med grönskande inslag.

Aktuellt