Ölandsresan i Sävja

Kommunen bygger om Ölandsresan i Sävja till en bussgata och öppnar upp gatan för allmän trafik. Syftet är att förbättra tillgängligheten till områdets stadsdelspark, idrottsplats och kulturcentrum.

Just nu bygger vi avsmalningar och farthinder på Ölandsresan. Vi bygger även om in- och utfarter vid stadsdelsparken.

Målet med ombyggnaden är att

  • få ner hastighets- och bullernivån i området
  • öka trafiksäkerheten
  • göra Sävja till en mer integrerad stadsdel
  • förbättra tillgängligheten till området vid Sävja stadsdelspark
  • göra det lätt och säkert att ta sig till området till fots, med cykel, kollektivtrafik eller bil. 

Se skisser över området

Tidsplan

Ombyggnaden beräknas vara klar i slutet av september 2016.

Mer information

Projektledare
Patrik Österbring
24 augusti 2016