Paradgatan

Stråket från Vaksala torg till Carolina Rediviva rustas nu upp och omvandlas till Uppsalas paradgata. Här ges utrymme för fotgängare, kultur och folkliv. Målet är att binda ihop Vaksalagatan i öst med Drottninggatan i väst och därmed skapa ett större men mer sammanhållet centrum.

Aktuellt

  • Trafikinformation

    Vi kommer att öppna Vaksalagatan igen för trafik i mitten av oktober.
    19 september 2017
Fler nyheter