Rosendal

Rosendal

Rosendal ska bli ett område med en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. Området förväntas inrymma cirka 5000 bostäder och 100 000 kvadratmeter mark för universitetsanknuten verksamhet.

Aktuellt

 • Cykelvägar leds om

  Från och med 4 april kommer trädfällning att starta i Rosendal. Det medför att en del gång- och cykelvägar kommer att stängas av och ledas om till alternativa vägar.
  23 mars 2016
 • Detaljplan för Rosendalsfältet har vunnit laga kraft

  Beslutet om antagande av detaljplanen för Rosendalsfältet har vunnit laga kraft. Projektet går nu från planering till genomförande.
  21 mars 2016
 • Trädfällning i Rosendal ger nya hem för ovanlig skalbagge

  Första veckan i februari fälls stora träd i Rosendal. Fällningen ska bereda plats för att gräva ner Vattenfalls stamledningar. Trädexperter har bedömt vilka träd som ska sparas och vilka som kan tas bort. ...
  2 februari 2016
Fler nyheter