Rosendal

Rosendal

Rosendal ska bli ett område med en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. Området förväntas inrymma cirka 3500 bostäder och ca 100 000 kvadratmeter mark för universitetsanknuten verksamhet.

Aktuellt