Etapper

Byggandet av Rosendal kommer att sträcka sig över många år. Därför är projektet uppdelat i flera steg.

Etapper Rosendal

Etapp 1

I den första etappen ingår Södra Rosendal där det ska byggas cirka 1500 lägenheter. Området är under uppförande och många boende har redan flyttat in i sina nya bostäder.

En ny stadsdelspark växer fram: Solvallsparken. Det kommer att bli en aktivitetspark för alla åldrar. Förutom lekytor ska här finnas aktivitetsytor med exempelvis klättervägg, streetbasket, boule och mycket mer.

Sedan 2012 finns även multihallen SEB USIF Arena som är ett unikt inslag i området med sitt böljande gräsbetäckta tak. Där finns tennis-, squash- och padelbanor och gym.

Södra Rosendals bostadskvarter byggs upp av flera byggherrar och får därför en stadsbild med variation. Aros Bostad, Byggvesta, HSB, Rosendals fastigheter, Uppsalahem, Veidekke och Wallenstam är några av byggherrarna som fått i uppdrag att utforma kvarteren.

Under 2017 ska området vara i stort sett färdigställt. Byggandet i etapp 1 avslutas helt under 2018.

Etapp 2

Etapp 2 ligger i norra delen av Rosendal, i området där Grindstugan finns idag. Där planerar vi för sammanlagt 1 300 lägenheter, en förskola, parkeringsgarage, livsmedelsbutik, handel och restauranger. Bostadsområdet kommer erbjuda höga och spännande kvaliteter inom såväl gestaltning som hållbarhet.

I etapp 2 ingår även byggandet av huvudgatan genom hela stadsdelen, Torgny Segerstedts allé. Där ska kollektivtrafiken ledas igenom och till Rosendal. Under 2016 och 2017 pågår bygget av gator och övrig infrastrutur som ledningar och belysning. Första byggstart för bostäder är vintern 2017 och bostadsområdet väntas vara färdigställt under 2019.

Planeringen av utbyggnaden för etapp 2 har pågått sedan 2014. Det har genomförts markanvisningstävling, projektering av gator med ledningar och upphandling av entreprenader.
Läs mer om markanvisningstävlingen för etapp 2

Etapp 3

I den tredje etappen av Rosendal bygger vi cirka 1300 bostäder i områdets centrala och västra delar. Preliminär byggstart för de första bostäderna är beräknad till början av 2018. Utöver bostäder blir det en ny grundskola, idrottshall, aktivitetsytor och Rosendalstorget.

Några av bostadskvarteren har redan tilldelats byggherrar efter den förra markanvisningstävlingen. Övriga kvarter kommer att tilldelas olika byggherrar under 2017. Det sker till största delen genom en ny markanvisningstävling som lanseras under hösten 2016.

Etapp 4 och 5

I de två sista etapperna räknar vi med att bygga minst 500 bostäder vardera. Etapp 4 innehåller både lägenheter och radhus. I etapp 5 är Akademiska hus den huvudsakliga markägaren, kommunen äger endast en liten del av kvartersmarken. Detaljplanen är flexibel och ger möjlighet åt såväl bostäder, skola, förskola, parkeringshus som lokaler för universitetets expansion. Idag (2016) finns förskola, gymnasium och snart är även Vattenfalls nya ställverk färdigställt.

13 juli 2016