Etapper

Byggandet av Rosendal kommer att sträcka sig över många år. Därför är projektet uppdelat i flera steg.

Etapper Rosendal

Etapp 1

I den första etappen ingår Södra Rosendal där det ska byggas cirka 1500 lägenheter. Området är under uppförande och många boende har redan flyttat in i sina nya bostäder.

Under 2017 ska området vara i stort sett färdigställt. Byggandet i etapp 1 avslutas helt under 2018.

Läs mer om etapp 1

Etapp 2

Etapp 2 ligger i norra delen av Rosendal, i området där Grindstugan låg tidigare. Där planerar vi för sammanlagt 1 300 lägenheter, en förskola, parkeringsgarage, livsmedelsbutik, handel och restauranger.

Planeringen av utbyggnaden för etapp 2 har pågått sedan 2014. Det har genomförts markanvisningstävling, projektering av gator med ledningar och upphandling av entreprenader.
Läs mer om etapp 2

Etapp 3

I den tredje etappen av Rosendal bygger vi cirka 1300 bostäder i områdets centrala och västra delar. Preliminär byggstart för de första bostäderna är beräknad till början av 2018. Utöver bostäder blir det en ny grundskola, idrottshall, aktivitetsytor och Rosendalstorget.

Några av bostadskvarteren har redan tilldelats byggherrar efter den förra markanvisningstävlingen. Övriga kvarter kommer att tilldelas olika byggherrar genom en markanvisningstävling. Tävlingen påbörjades under hösten 2016 och avslutas våren 2017.

Läs mer om markanvisningstävlingen
Läs mer om etapp 3

Etapp 4 och 5

I de två sista etapperna räknar vi med att bygga minst 500 bostäder vardera. Etapp 4 innehåller både lägenheter och radhus. I etapp 5 är Akademiska hus den huvudsakliga markägaren, kommunen äger endast en liten del av kvartersmarken. Detaljplanen är flexibel och ger möjlighet åt såväl bostäder, skola, förskola, parkeringshus som lokaler för universitetets expansion. Idag finns förskola, gymnasium och snart är även Vattenfalls nya ställverk färdigställt.

7 juni 2017