Kontakt

Om du vill veta mer om Rosendal är du välkommen att kontakta oss. 

Huvudprojektledare

Anna Sander
018-727 47 56
anna.sander@uppsala.se

Projektledare, mark- och exploatering

Jonathan Molund
018-727 47 69
jonathan.molund@uppsala.se

Projektledare, mark- och exploatering

Mikael Johnson
018-727 40 97
mikael.johnson@uppsala.se

21 mars 2017