Markanvisningstävling Rosendal

Markanvisningstävling för Rosendal etapp 3 pågår under hösten 2016 och våren 2017.

Tävlingen är indelad i två steg.

  • Steg 1: prekvalificering med markprisanbud och referensprojekt där byggherrar kvalificerar sig till huvudtävlingen.
  • Steg 2: huvudtävlingen.

De tre högsta markprisanbuden för varje tilldelningsområde får chansen att i huvudtävlingen ta fram tävlingsförslag som utvärderas utifrån kvalitet och hållbarhet kopplat till visionen för Rosendal.

Etapp 3

Etapp 3 ligger i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola. Via de sammanlänkade parkerna kopplas etappen till både Stadsskogen och Kronparken, som båda har höga natur- och rekreationsvärden. Totalt uppskattas etapp 3 kunna inrymma cirka 1 200 lägenheter varav cirka 500 lägenheter ingår i den här tävlingen. De vinnande förslagen från markanvisningstävlingarna i etapp 1 och 2 har präglats av småskalighet och kreativitet. Tanken är att etapp 3 ska upplevas som en naturlig fortsättning på föregående etapper.

Tilldelningsområden RosendalTilldelningsområden

Totalt omfattar tävlingen nio tilldelningsområden. Ett område är avsett för hyresrätter och övriga är avsedda för bostadsrätt och/eller äganderätt. Två av tilldelningsområdena är ska bestå av radhusbebyggelse. I övrigt ges förutsättningarna för varje tilldelningsområde av detaljplanen för Rosendalsfältet och vad som övrigt anges i tävlingsinbjudan.

Tidsplan

Prekvalificeringen pågår 26 september–25 november. De byggherrar som kvalificerat sig till huvudtävlingen får ett meddelande om det 16 december. Huvudtävlingen börjar 21 december 2016. Besked om vinnare och markanvisningsavtal beslutas i maj 2017. Byggstart för de första kvarteren beräknas till årsskiftet 2018/2019.

 

Avslutad utvärdering av anbud för prekvalificering till markanvisningstävling för etapp 3 Rosendal

Utvärderingen av anbud för att delta i markanvisningstävling för etapp3 Rosendal är nu avslutad. Intresset för att få vara en av de aktörer som utvecklar och förvärvar mark i Rosendal är stort. Totalt har Uppsala kommun fått in 51 anbud.

De tre aktörerna med högsta inkomna markprisanbud för varje kvarter har tagits ut för granskning. Utvärdering har skett av teamens samlade förmåga att genomföra sitt kvarter med utgångspunkt i inlämnad programförklaring, referensprojekt och företagsuppgifter.
De inlämnade markprisanbuden hålls sekretessbelagda under processen och har inte varit kända för den utvärderingsgrupp som granskat anbuden.

De team som härmed bjuds in till att delta i markanvisningstävlingen för Rosendal etapp 3 är:

Tilldelningsområde A

Bonava Sverige AB
Lindbäcks Boende AB
NRE Sweden AB

Tilldelningsområde B

Bonava Sverige AB
Lindbäcks Boende AB
RW Bostad AB

Tilldelningsområde C

NRE Sweden AB
SHH Bostad AB
Småa AB

Tilldelningsområde D

För tilldelningsområdet inkom färre än tre accepterade anbud. Här väljer kommunen att avvakta med att anvisa tilldelningsområdet och håller det för framtida ”god tvåor” i de övriga tilldelningsområdena.

Tilldelningsområde F1

Cernera fastigheter AB
OBOS Sverige AB
Småa AB

Tilldelningsområde H1

För tilldelningsområdet inkom färre än tre accepterade anbud. Här väljer kommunen att avvakta med att anvisa tilldelningsområdet och håller det för framtida ”god tvåor” i de övriga tilldelningsområdena.

Tilldelningsområde H2

Byggvesta AB
Balder projektutveckling AB
Hemsö Fastighets AB

Tilldelningsområde I1

Cernera Fastigheter AB
RW Bostad AB
SSM fastigheter AB

Tilldelningsområde K

Friendly building
Möller & Partners
OBOS

16 december 2016