Skölsta

I området Skölsta växer nya bostäder, service och skolor fram de närmaste åren.

Kommunen har byggt en ny väg till Skölsta som sträcker sig från Alrunegatan i Årsta till Svia Byväg i Skölsta. Längs vägen finns en gång- och cykelbana som är separerad från bilvägen. Uppsala vatten har lagt nya vatten- och avloppsledningar längs sträckan.

Tidsplan

Under kommande år bygger vi fler bostäder, mötesplatser och gator i Skölsta. Utvecklingen av området beräknas pågå till och med 2021.

Kontakt

Vill du veta mer om utbyggnaden i Skölsta när det gäller gator, cykel- och gångvägar, lekplatser eller parker kan du kontakta ansvarig projektledare hos Uppsala kommun, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Har du funderingar kring enskilt avlopp kan du kontakta Miljöförvaltningen.
Telefon: 018-727 43 04, måndag- torsdag 9.00-11.00

Har du frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp eller om anslutning till VA-nätet kan du kontakta Uppsala Vatten och Avfalls kundtjänst.
Telefon: 018-727 94 00, vardagar 09.00–12.00 och 12.30–15.00 (lunchstängt 12.00–12.30).
Läs mer på Uppsala Vatten och Avfalls webbplats

Mer information

Bitr. projektledare
Camilla Karlsson
26 augusti 2016