Södra Gunsta

Södra Gunsta

Bild: Marge Arkitekter

Gunsta ligger ungefär 1 mil öster om Uppsalas stadskärna intill länsväg 282. Bebyggelsen som planeras i Södra Gunsta ligger mellan Gunsta och Bärby Äng. Här planeras omkring 1400 nya bostäder.

Utbyggnaden sker etappvis med upp till 200 bostäder per år. Beräknad start för bostadsbyggandet i första etappen är 2018. Hela utbyggnaden av området med alla etapper beräknas vara färdig runt 2030.

Aktuellt

  • Vattenverksamhet

    Kommunen avser att ansöka om vattenverksamhet för att anlägga en damm i Södra Gunsta. Läs samrådsunderlaget och information om hur och när du kan lämna synpunkter.
    21 augusti 2017
  • Borrnings- och sprängningsarbeten inom etapp ett

    Med start den här veckan kommer Skanska att utföra borrnings- och sprängningsarbeten inom Södra Gunsta etapp ett, på uppdrag av Uppsala Vatten.
    12 maj 2017