Södra Gunsta

Södra Gunsta

Bild: Marge Arkitekter

Gunsta ligger ungefär 1 mil öster om Uppsalas stadskärna intill länsväg 282. Bebyggelsen som planeras i Södra Gunsta ligger mellan Gunsta och Bärby Äng. Här planeras omkring 1400 nya bostäder.

Utbyggnaden sker etappvis med upp till 200 bostäder per år. Beräknad start för bostadsbyggandet i första etappen är 2018. Hela utbyggnaden av området med alla etapper beräknas vara färdig runt 2030.

Aktuellt