Ombyggnad av stadshuset

En renovering och utbyggnad är planerad för Stadshuset i Uppsala. Det ombyggda stadshuset planeras vara klart 2020.

Arkitekturtävling avslutad

Nu är arkitekttävlingen för det nya stadshuset avslutad.
Se det vinnande förslaget

Både arbetsplats och demokratisk mötesplats

I dag är kommunens förvaltningar, service och förtroendevalda politiker utspridda på olika adresser i Uppsala. Genom att bygga om stadshuset kan vi samla fler verksamheter under ett och samma tak. Det ökar vår effektivitet och vår service till dig som kommuninvånare. Det nya stadshuset blir cirka 27 000 kvadratmeter, vilket är dubbelt så stort som idag.  I och med utbyggnaden kan 1 500 medarbetare jobba i huset och kommunens avtal för den här typen av lokaler beräknas minska från 45 stycken till enbart 4 stycken.

I stadshuset kommer det också att finnas

  • en välkomnande reception
  • en yta för utställningar
  • ett kafé.

Kommunen har en investeringsram på 850 miljoner kronor för att utveckla stadshuset, 825 miljoner för själva byggnaden och 25 miljoner för området runtomkring. Målet är att det nya stadshuset ska bli en naturlig del av Uppsalas stadsliv och en given demokratisk mötesplats för medborgare, tjänstemän och politiker.

31 augusti 2016