Stadshuset

Stadshuset ska renoveras och byggas ut. Arbetet ska enligt plan vara klart år 2020.

Därför bygger vi ut stadshuset

Att renovera och bygga ut stadshuset är en stor investering. Men det kommer ändå att bli en god affär för kommunen eftersom vi minskar våra hyreskostnader och kan arbeta mer effektivt när de centrala förvaltningarna samlas under ett tak. Det gamla stadshuset är slitet och inte anpassat efter hur vi arbetar idag. I dag sitter kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda politiker utspridda på flera olika adresser i Uppsala.

Uppsala är en av landets snabbast växande städer. För att skapa bästa förutsättningar för den väntade befolkningsökningen är ett tillgängligt stadshus med funktioner för bland annat information och dialog en viktig byggsten.

Uppsala behöver ett modernt hus som är hela stadens hus.

Stadshuset blir en mötesplats för alla

Vi vill att det nya stadshuset ska vara ännu mer tillgängligt för de som bor och besöker Uppsala, en mötesplats för alla. Där kommer det att finnas en reception, en yta för utställningar, ett kontaktcenter, ett konferenscenter, en restaurang och ett kafé.

Detaljplan 

Beslut, planbeskrivning och plankarta, se rubriken Detaljplan för kvarteret Frigg.

 

Aktuellt

Trafikstörningar

  • Montering av plank

    Vecka 51 börjar ett plank monteras runt stadshuset. Inom kort ska också arbetsbodar ställas upp. Det gör att framkomligheten runt stadshuset blir något sämre.
    19 december 2017
  • Bil- och cykelparkering stängs av tillfälligt

    Från och med 20 november 2017, och under hela byggtiden, stängs bil- och cykelparkeringen av.
    9 november 2017