Stenhagen centrum

Ett nytt bostadsområde planeras i Stenhagen centrum. Det nya området ska bestå av 200 bostadslägenheter och 800 kvadratmeter handel.

Konceptskiss över området Det nya området ligger norr om Stenhagen centrum, mellan Herrhagsvägen i väster och Stenhagsvägen i söder.
Läs detaljplanen för bostäder vid Stenghagen centrum 

Tidsplan

Just nu pågår husbyggnationen i området Citrinvägen och Opalvägen. Under hösten kommer vi successivt börja sätta kantsten och färdigställa gångbanor i området där husbyggnationer är klara. Vi kommer även att färdigställa platsytorna på torget och plantera träd.

De sista husbyggnationerna i området planeras vara helt färdigställa under 2017. 

Mer information

Projektledare
Camilla Karlsson
26 augusti 2016