Studenternas idrottsplats

Nu finns beslut på hur Studenternas idrottsplats ska utvecklas. Målsättningen är att skapa en arenapark med hög kvalitet för både utövare och åskådare.

Studenternas idrottsplats ingår i arbetet med att utveckla det södra åstråket från Islandsbron i norr till Kungsängsbron i söder. Målet är att utveckla Studenternas IP till en arenapark som lever dygnet runt, året om, mitt i staden.

Studenternas nya idrottsplats

Utvecklingen av Studenternas innebär att

  • fotbollen får en ombyggd arena med konstgräs
  • läktarkapaciteten på nya Studenternas utökas från dagens 6 000 åskådarplatser till 10 000.
  • friidrotten flyttar sin utomhusverksamhet till den nya friidrottsanläggningen vid Gränby sportfält
  • matcherna för amerikansk fotboll spelas på Österängens IP.

I anslutning till fotbollsarenan byggs nya lokaler för kontor och restauranger på Studenternas IP. Finansieringen av dessa lokaler sker genom intäkter från hyresgästerna

.

Tidplan för de nya arenorna

Byggstarten är beräknad till halvårsskiftet 2017 när en ny detaljplan för området är antagen.

Arenan byggs i etapper och under 2019 beräknas ny spelplan, huvudläktare och kortsidoläktare vara klara. Hela arenaparken beräknas stå färdig 2020.

Under byggarbetet kommer seriespelet i fotboll och bandysäsongen att spelas som vanligt på Studenternas IP.

Hur fort de nya isarna på Studenternas IP kan vara klara beror på beslut om ny vägdragning.

Mer information om projektet kring Studenternas IP hittar du på Sportfastigheters webbplats.
Läs mer om utvecklingen av Studenternas IP på Sportfastigheter ABs webbplats

Tidsplan för övriga Uppsalaarenor

Friidrottsanläggning på Gränby sportfält ska vara klar sommaren 2017.

Österängens IP får förstärkt funktionalitet och utvecklas till matcharena för amerikansk fotboll till hösten 2017.

Mer information

Processledare, idrott och fritid
Sten Larsson
1 september 2016