Offentlig konst i Ulleråker

När Ulleråker utvecklas är ny offentlig konst en viktig del. Därför har vi tagit fram ett konstprogram för området.

Konstprogrammet tar ett helhetsgrepp om den konstnärliga gestaltningen i området. Den konstnärliga visionen har formulerats av Uppsala kommun.

Konstprogrammet heter KUR – Konst Ulleråker. Begreppet KUR relaterar till platsen, tar avstamp i historiken i området och pekar framåt. Underrubriken Farvatten – droppa, forsa, stänk relaterar till dricksvattentäkten i området och Fyrisån.

Läs konstprogrammet för Ulleråker. (DOCX, 7 MB)

Förstudie – Vattenlös i Ulleråker

Konstnären Sara-Vide Ericson arbetar med den konstnärliga förstudien Vattenlös i Ulleråker. Utgångspunkt för förstudien är områdets historia och temat vatten. Konstnären har också genomfört ett dialogarbete med studenter från Uppsala folkhögskola på temat vatten. Dialogarbetet är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Region uppsala. 

Vandring med Sara-Vide Ericson och Uppsala folkhögskola. Foto: Christina Hillheim

Förstudien blir en del av Ulleråkers konstprogram och kommer att ligga till grund för fortsatt arbete med den offentliga konsten i stadsdelens framväxt.

Du kan se en utställning om förstudien på offkonsten c/o teatergalleriet på Uppsala stadsteater 13 februari–18 mars 2018.

5 februari 2018