Stadsodling i Hospitalsparken

Stadsodling är en viktig del i det hållbara samhället. För att främja intresset för odling och visa vilka möjligheter som finns att odla i staden har kommunen utnämnt 2017 till stadsodlingsåret i Uppsala.

Odla i Hospitalsparken i sommar

I över hundra år var Ulleråker ett självförsörjande samhälle i miniatyr i Uppsalas utkant. Nu påbörjas ett nytt kapitel i Uppsalas historia. Marken är plöjd och du är välkommen att odla.

Hospitalsparkens invigningsdag 25 maj

Hospitalsparken är en del av stadsodlingsåret 2017 i Uppsala. Odlingen i Hospitalsparken invigs på Kristihimmelfärdsdagen 25 maj 12.00–17.00.

Det blir en dag av inspirationsföreläsningar om stadsodling, workshops för barn och familjer, samtal och utställningar om platsens historia och framtid, fika och picknick i parken. 

Kommunen bjuder på fika inne i Projektvillan, Ulleråkersvägen 32. I anslutning till villan kommer även en food-truck vara tillgänglig under dagen för försäljning av mat. 

Spadar och handspadar finns att låna men ta gärna med egen odlingsutrustning. Vi delar ut pumpafrön inför Stadsodlingsårets pumpatävling i höst. Ta med dina egna fröer och byt gärna med dina odlingsgrannar.

Eftersom det tidigare har legat en handelsträdgård i området har Uppsala kommun beslutat om en undersökning för att säkerställa att det inte finns föroreningar i marken. Så länge undersökningen pågår följer kommunen miljöexperters råd. Under säsongen 2017 sker all odling därför i pallkragar.

Parkering på invigningsdagen

Bilparkering med plats för 130 bilar finns vid infarten vid Emmy Rappes väg i anslutning till Ulleråkers kyrkogård. Ett fåtal parkeringsplatser finns även vid Hospitalsbyggnaden, Ulleråkersvägen 34-42.

Anmäl intresse för att odla i Hospitalsparken

Anmäl ditt odlingsintresse på plats i Hospitalsparken 12.00–13.00 på invigningsdagen.

13.30 på invignigningsdagen lottar Uppsalas stadsträdgårdsmästare ut odlingslotter för 2017 års odlingssäsong. Lotterna är ca 10 kvm stora och preparerade med matjord. Du behöver vara på plats vid utlottningen i Hospitalsparken för att säkra din lott.

Vid invigningen delar vi ut pumpafrön. Stadsodlingsåret 2017 avslutas med en skördefest 23 september. Då är ni välkomna att ta med och visa upp era pumpor.

Program 25 maj

12.00–13.00 Anmäl intresse för att odla i Hospitalsparken i sommar
Om du inte redan har anmält intresse för en odlingslott via formulär på webben kan du göra det på plats i parken.

12.00–17.00 Odlingsverkstad för barn och vuxna
Konstnären Anette Wixner leder tillverkning av blomstöd, fågelskrämmor, flaggor, blomkrukor, vindsnurror av växtavfall, hö, pinnar, kottar och gamla kläder.

12.00 Berättelsen om Ulleråker
Historikern Hampus Sahlgren berättar om platsens historia från Ulls tid till idag.

12.30 Gestaltning genom förvaltning
Landskapsarkitektstudenter och läraren Roger Elg berättar om parkgestaltningen de skapat i slänten ner till Hospitalsparken.

13.00 Invigning av odling i Hospitalsparken
Kommunpolitiker, projektledare för Ulleråkerprojektet och Uppsalas stadsträdgårdsmästare inviger och klipper band.

13.30 Stadsträdgårdsmästare Ingemar Carlsson lottar ut hundra odlingslotter
Närvara på platsen för att säkra din odlingslott.

PLATS: PROJEKTVILLAN
14.00 Inspirationsföreläsning om stadsodling med Jeffrey Bruney
Jeffrey är agronom från Karibien och har drivit innovativa stadsodlingsprojekt i New York. Föreläsningen hålls på engelska.

14.00–17.00 Fika och utställning om Ulleråkers historia och framtid
Ulleråker är under omvandling till en modern stadsdel på historisk mark. Välkommen till en utställning om Ulleråker, fika och prata om utvecklingen.

15.00–16.00 Dramatiserad vandring i Ulleråkers historiska miljö
Följ med på en dramatiserad vandring i det spännande Ulleråkersområdet. Guidning och spelade scener i de vackra miljöerna ger oss en bild av livet här i skilda tider och ur skilda perspektiv. Start nedanför Hospitalet, plats för 90 personer. Platsbiljetter hämtas ut en kvart innan.
Läs om vandringen. 

PLATS: MEDICINHISTORISKA
16.30 Föreläsning om läkeväxter förr och nu med Lars Oreland, professor i farmakologi
Om läkeväxter som använts i samband psykisk sjukdom, Professor Emeritus Lars Oreland, Styrelseordförande för Medicinhistoriska museet.

15.00–17.00 STOFF – Konst på Medicinhistoriska museet
Välkomna till Medicinhistoriska museet och ta del av ett unikt samarbete mellan konst och vetenskap. Utställningen STOFF är ett projekt som reflekterar över människokroppens existentiella betydelse. Passa också på att besöka museets utställning om Ulleråkers sjukhus.
Läs om Medicinhistoriska museet.

Läs om andra aktiviteter i Uppsala under stadsodlingsåret.

Hitta hit

Kontakta oss

23 maj 2017