Mässans tema: Östra Sala backe

Östra Sala backe – en hållbar och nytänkande stadsdel för alla

I utvecklingen av Uppsalas östra stadsdelar är Östra Sala backe en viktig pusselbit. Området ska tillföra staden något nytt vad gäller innehåll, funktion och utformning med utgångspunkt från det senaste inom teknik och miljö. Det blir en attraktiv och levande stadsmiljö med 2 500 bostäder, arbetsplatser samt många gröna mötesplatser. Östra Sala backe planeras vara färdigbyggt i mitten av 2020-talet.

Med omtanke om framtiden 


Stadsdelen planeras utifrån ett kretsloppstänk och livscykelperspektiv – med målet att bli det mest klimatanpassade området i Uppsala. Det är ett pilotprojekt inom hållbart byggande med robusta material, bra inomhusklimat och hälsosamma byggnader. Här används det senaste inom teknikområdet vad gäller bland annat energi, avfall, vatten och avlopp, dagvatten, byggteknik, byggmaterial och transporter.

Vem du än är ska du trivas här

Östra Sala backe är rikt på upplevelser och främjar möten mellan människor av olika åldrar, kulturer, intressen och livsstilar. Här är det enkelt att utbyta kunskap, kreativitet, erfarenheter och idéer. Området erbjuder en variation av boende- och upplåtelseformer med stor flexibilitet och individuella lösningar.

Läs mer på Östra Sala backes webbplats

29 augusti 2017