Detaljplaner öppna för synpunkter

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.

Läs mer om planprocessen för en detaljplan. 


Aktuella planer på samråd eller granskning 

Samråd

Kvarteret Vapenhuset, med flera

Kåbo 49:1

Kvarngärdet 28:3

Luthagen 9:1

Kvarteret Pantern

 

 Granskning

 

17 augusti 2017