Detaljplaner öppna för synpunkter

När beslutet om samråd eller granskning är fattat skickas planförslaget på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Syftet med samråd och granskning är att samla in synpunkter.

Läs mer om planprocessen för en detaljplan. 


Aktuella planer på samråd eller granskning 

Samråd

Främre Boländerna

Kvarteret Plantan

Del av kvarteret Oden Ygg

Del av kvarteret Dagfrid

Granskning

Glimmerns Förskola

Studenternas IP

Dragarbrunn 18:3 del av kvarteret Rådhuset

24 april 2017