Kåbo 49:1

Detaljplanen är på samråd från 22 juni till och med 11 september 2017.

Planområdet omfattar fastigheten Kåbo 49:1, i korsningen Villavägen-Banérgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter i den aktuella fastigheten, Kåbo 49:1, än de 4 lägenheter som är tillåtna enligt den gällande detaljplanen.

Tyck till om detaljplan för Kåbo 49:1

Lämna dina synpunkter via formulär.

Kontakta oss

Planhandläggare
Sandra Gustafsson
22 juni 2017