Kvarteret Söderhällby, del av

Detaljplanen är på Granskning från 19 maj till och med 2 juni 2017.

Planområdet är beläget i östra Fyrislund intill Söderhällbygatan och omfattar delar av fastigheten Söderhällby 1:8 och Vaksala Norrby 1:3. Planområdet är cirka 1 hektar.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av den befintliga gasanläggningen inom regionbussdepån i Östra Fyrislund för att en samlokalisering av stadsbussar och regionbussar ska vara möjlig. Planen möjliggör därför två nya byggnader för lagring och hantering av gas.

Tyck till om detaljplan för del av kvarteret Söderhällby

Lämna dina synpunkter via formulär.

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
18 maj 2017