Markanvisningstävlingar

Markanvisning för dig som exploatör

En markanvisning innebär ensamrätt för en exploatör att utveckla ett stadsutvecklingsprojekt på kommunägd mark för att få köpa och bebygga marken så snart en detaljplan för området har blivit antagen. Vinnare av en markanvisningstävling blir erbjuden att teckna ett så kallat markanvisningsavtal som närmare reglerar villkoren för kommande markköp.

Aktuella markanvisningstävlingar

Rosendal

Markanvisningstävling för Rosendal etapp 3 pågår under hösten 2016 och våren 2017.
Läs mer om markanvisningstävlingen

Vattentornsparken, Ulleråker

Välkommen att lämna anbud för markanvisning för projekt inom del av södra kvarteret i Vattentornsparken, Ulleråker. Anbud kan lämnas in till och med 8 februari 2017 klockan 16.00.

Läs inbjudan med information, inlämningskrav, anbudsblankett med mera. 

Frågor och svar

Frågor kan ställas skriftligen till mark-fastighet@uppsala.se till och med 1 februari. 
Se inkomna frågor och svar för Vattentornsparken

Avslutade markanvisningstävlingar

Ulleråker

Markanvisningstävling för tre kvarter i centrala Ulleråker. Tiden för anbudsinlämning har gått ut. Nu utvärderar kommunen inkomna anbud.
Läs mer om markanvisningstävlingen

Bli inbjuden till markanvisningstävlingar

Genom att anmäla dig till vårt intressentregister får du som byggherre inbjudan till kommunens markanvisningstävlingar och liknande anbudsförfaranden.
Intresseanmälan för markanvisningstävlingar

Markanvisning genom dialog – om förtätning av bostäder i Sala backe

Uppsala kommun och Skolfastigheter inleder en gemensam process för att utveckla bostäder intill Brantingskolan och Skomakarparken i Sala backe. Nu bjuder vi in byggherrar för att i dialog arbeta fram det bästa förslaget för utformning av bostäder i området. Den aktör som står för det vinnande förslaget påbörjar en detaljplaneprocess för området tillsammans med Uppsala kommun och Skolfastigheter.

Skicka in en intresseanmälan

Anmäl att ni vill delta i dialogen genom att skicka en intresseanmälan till mark-fastighet@uppsala.se senast 11 augusti 2016. Märk anmälan med Bostäder och berörd fastighetsbeteckning i Sala backe.

Genom att göra en intresseanmälan godkänner ni den process som Skolfastigheter och Uppsala kommun föreslår.

Läs mer om dialogen, processen och intresseanmälan

Frågor och svar

Fråga: Kan två bolag inom samma koncern göra en gemensam intresseanmälan?

Svar: Uppsala Kommun och Uppsala kommun Skolfastigheter AB ställer sig positiva till att två eller fler bolag lämnar en gemensam anmälan.

Fråga: Det anges att fyra referensprojekt ska redovisas. Därefter anges att det får vara max tre A4-sidor. Avses tre A4-sidor per referensprojekt eller totalt tre A4-sidor för samtliga fyra referensprojekt sammantaget?

Svar: I Intresseförfrågan Brantingskolan och Skomakarparken på sid 4 under avsnitt två vidare under punkt sex avses max tre A4-sidor per referensprojekt.

20 januari 2017