Styrdokument för stadsutveckling

I kommunen har vi olika handlingsplaner, strategier och program som ska vägleda oss kring hur vi ska bygga och utveckla staden och regionen fysiskt. Här kan du läsa mer om några av dem handlingsplaner och program som ska hjälpa oss att utveckla Uppsala.

Belysningsprogram 
Bostadpolitisk strategi 
Policy för hållbar utveckling 
Riktlinjer för Uppsalas stadmiljö 
Riktlinjer för Uppsalas parker

Du hittar fler av kommunens styrdokument på Uppsala kommuns webbplats

29 december 2015