Belysningsprogram

Belysning i Uppsala Belysning har en stor och viktig betydelse som stadsmiljöskapare. Dess kanske viktigaste funktion är att ge människor vägledning och hjälp att orientera sig och att skapa en trygghet i staden. Belysningen av staden berör på så vis många. Ljuset är en angelägenhet för kommunen och dess invånare men också för fastighetsägare och affärsidkare.

Bra belysningsstrategi ger en tryggare stad

Stadslivet främjas genom en genomtänkt belysningsstrategi. Vackert ljussatta stadsrum lockar människor att vistas och mötas i staden – och då blir staden trygg. Strategin utgör en grund för kommande belysningsprogram kopplade till en viss stadsdel eller tätort.

Läs mer i Belysningsprogrammets strategi (PDF, 838 KB)
Läs mer om riktlinjer, del 1 (PDF, 1 MB)
Läs mer om riktlinjer, del 2 (PDF, 616 KB)
Läs mer om riktlinjer del 3 (PDF, 916 KB)

Mer information

Planarkitekt
Maija Tammela Arvidsson
1 december 2014