Riktlinjer för Uppsalas stadsmiljö

Riktlinjerna för Uppsalas stadsmiljö har tagits fram som en del i arbetet med stadsförnyelsen i centrum. Dokumentet formulerar gemensamma utgångspunkter och betonar helhetens betydelse vid förnyelse och förändringar.

Gemensamma råd och riktlinjer

Syftet är att på ett samlat sätt ge alla aktörer som verkar i det offentliga rummet gemensamma råd och riktlinjer. Riktlinjerna för Uppsalas stadsmiljö ersätter Möbleringsprogram för gator, torg (1997) och Kvalitetsprogram för Uppsala stadskärna (2001).
Läs de öppna riktlinjer för Uppsalas stadsmiljö

1 december 2014