Riktlinjer för Uppsalas stadsmiljö

Riktlinjerna för Uppsalas stadsmiljö har tagits fram som en del i arbetet med stadsförnyelsen i centrum. Dokumentet formulerar gemensamma utgångspunkter och betonar helhetens betydelse vid förnyelse och förändringar.

Gemensamma råd och riktlinjer

Syftet är att på ett samlat sätt ge alla aktörer som verkar i det offentliga rummet gemensamma råd och riktlinjer. Riktlinjerna för Uppsalas stadsmiljö ersätter Möbleringsprogram för gator, torg (1997) och Kvalitetsprogram för Uppsala stadskärna (2001).
Läs de öppna riktlinjer för Uppsalas stadsmiljö (PDF, 2 MB)

1 december 2014