Hospitalet - en unik möjlighet i ett Uppsala som växer

Ulleråkers hospitalsbyggnad från slutet av 1800-talet har ett högt symbolvärde för Uppsala och en unik plats i Sveriges historia. Den gamla sjukhusbyggnaden i nyklassicistisk stil ligger storslaget på Uppsalaåsen, omgiven av ett historiskt parklandskap.

Välkommen på startmöte den 15 februari! 

Den 15 februari inleds idétävlingen kring Uppsala Hospital med ett startmöte på plats - läs mer och anmäl dig här.


Föregående Nästa
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Ett unikt besöksmål

Idag äger Uppsala kommun hospitalsbyggnaden och den omgivande historiska parkmiljön. Genomen försäljning vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärdenoch natursköna läge. Visionen är en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.För det söker vi en köpare som både på kort och lång sikt och med egen kraft kan äga och utveckla byggnaden med dess innehåll.