Idétävlingen avslutad

Idétävlingen för Hospitalet i Ulleråker avslutas utan att en försäljning har genomförts. Försäljningsuppdraget kommer att återupptas när detaljplanearbetet har kommit längre.

Hospitalet är en unik byggnad och det är Uppsala kommuns ansvar att en försäljning görs på ett sätt som gynnar uppsalaborna som mest. Vår bedömning är att det görs genom att avsluta idétävlingen, fortsätta detaljplaneläggningen och sälja när vi känner oss trygga i att vi har rätt köpare.

22 juni 2020