Bakgrund till tävlingen

Idag är Uppsala Sveriges fjärde storstad med drygt 220 000 invånare och med inriktning att växa till 340 000 invånare år 2050. Ambitionen att växa med ansvar för klimatet och kommunens invånare visas i det priser som kommunen tilldelats under 2018.

Vägen mot målet om en fossilfri stad 2030 gjorde Uppsala till årets globala klimatstad i WWF:s internationella stadsutmaning One Planet City Challenge. Uppsala utnämndes även till årets tillväxtkommun, Sveriges bästa cykelstad, årets folkhälsokommun, årets främjare av sociala företagare och för femte året i rad, bästa stadskommun att bo i. 

Kommunens översiktsplan visar att en stor del av tillväxten kommer ske i Uppsalas södra delar. I en fördjupad översiktsplan för Södra staden bereds plats för upp till 25 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetstillfällen. Här finns goda förutsättningar att utveckla Uppsalas identitet som en dynamisk och växande universitets- och kulturstad.

 
Läs mer om bakgrunden till tävlingen

Det goda läget

En modern stadsdel på historisk grund

Hospitalet som destination

Ulleråker driver lösningar för klimatet

Historiskt ankare i det nya Ulleråker

Kvarteret Vinghästen ur fågelperspektiv. Bild: Warm in the Winter/Mandaworks

Uppdaterad: