En modern stadsdel på historisk mark

Ulleråker har många årsringar och historien finns närvarande i bebyggelse och landskap. Den tallskog som omger Hospitalet fredades 1773 av Gustaf III och har använts som kunglig jaktpark. Därmed skapades Sveriges första fridlysta naturområde.

Då hospitalsveksamheten först anlades var det på kungens marker utanför staden och institutionsmiljön klassas idag som riksintressant. Ulleråker har under slutet av 1900-talet succesivt utvecklats från institutionsområde till bostadsområde.

Det nya Ulleråker 

Uppsala kommun genomförde 2014 ett strategiskt markförvärv i Ulleråker som innebär en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp om stadsutvecklingen. Programområdet för den nya stadsdelen är cirka 100 hektar stort och gränsar till Kungsängsleden i norr, Fyrisån i öster, Ultuna i söder och Dag Hammarskjölds väg i väster. Visionen om Ulleråker är en moden stadsdel på historisk mark.

Idag bor cirka 1800 invånare i Ulleråker i Uppsala. Ett fullt utbyggt Ulleråker planeras ge rum för upptill 15 000 nya invånare. I maj 2018 antog kommunfullmäktige de två första detaljplanerna i den första utbyggnadsetappen. Detaljplanerna möjliggör tillsammans 1400 nya bostäder, parker och torg, 11 000 kvadratmeter lokaler för offentlig och kommersiell service och två mobilitetshus med utrymme för ca 1200 parkeringsplatser och andra mobilitetstjänster. Uppsala spårväg löper genom den första utbyggnadsetappen med hållplatslägen vid det centrala torget och Hospitalet.

Bilden visar en strukturplan med de två antagna detaljplanerna markerade.

Uppdaterad: