Idétävling Hospitalet

Uppsala kommun bjuder in till en idétävling för Uppsala hospital i stadsdelen Ulleråker. Tävlingen syftar till att hitta en köpare som både på kort och lång sikt och med egen kraft kan äga och utveckla byggnaden med dess innehåll.

Genom en försäljning av Hospitalet vill kommunen skapa ett unikt besöksmål i Uppsala som tillvaratar områdets kulturvärden och natursköna läge. Visionen är att skapa en plats som rymmer liv: umgänge, arbete, mat, kultur och service i en miljö som välkomnar möten och kreativitet.

Läs vidare om tävlingen om hospitalet, börja gärna med bakgrundsinformationen här. 

Om Hospitalet och Solglimtsparken

Så här går tävlingen till

Prospekt 

Om ditt förslag vinner

Uppdaterad: