Om ditt förslag vinner

Om ditt förslag vinner får du besked om detta senast den 8 november 2019. Då tecknas ett köpeavtal som förhandlats fram under hösten och som bifogas beslutsärendet till kommunstyrelsen i december 2019.

Efter att Kommunstyrelsen beslutat om vinnare och således köpare av Hospitalet inleds en planprocess tillsammans med kommunen. Planen är en så kallad frimärksplan och innefattar i huvudsak tävlingsområdet.

Tillträdet sker när detaljplanen vunnit laga kraft eller enligt överenskommelse i förhandlingsfasen. Vid tidigare tillträde inleds en gemensam dialog med lantmäteriet om avstyckning. 

Uppdaterad: