Prospekt

Här hittar du prospektet för Hospitalet. Det innehåller samlad information om förutsättningar för byggnaden och tävlingen, samt information om visning och frågor och svar.

Uppsala kommun vill se att hospitalet utvecklas till en destination där delar av byggnaden är publika och natur- och kulturmiljön tydligt genomsyrar idékonceptet. Hospitalet är Ulleråkers och Uppsalas historiska ankare på platsen och en viktig del av Sveriges vårdhistoria. Därför har vi tagit fram kriterier och inlämningskrav som vi vill att tävlingsförslagen svarar upp mot.

Försäljningsprospekt för Uppsala Hospital (pdf, 2 mb) (PDF, 844 KB)

Har du frågor om prospektet? Kontakta oss på hospitalet@uppsala.se. Frågor och svar sammanställs och publiceras löpande på webbsidan.  

 

"En byggnad som Hospitalet behöver ett tydligt syfte för att komma till sin rätt. Vi vill se något nytt, gärna en typ av destination som Uppsalaborna aldrig har haft så nära. Vi har valt att utlysa en tävling för att säkerställa att platsen och byggnaden behåller sina kulturhistoriska värden, men får en funktion i Uppsalabornas liv så att den lever kvar under lång tid." 

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Uppdaterad: