Så här går tävlingen till

Vi har valt ett tävlingsförfarande som metod för att skapa något ännu bättre av en unik miljö. Målet är att bygga upp något nytt som kan bidra till att göra Ulleråker till en viktig och bekant plats i stadens utveckling. Hela tävlingsprocessen förväntas pågå under cirka ett års tid. Vinnaren går in i en riktad planprocess tillsammans med kommunen.

Tävlingen består av tre faser, en inlämningsfas, en utvärderingsfas och en förhandlingsfas. Utvärderingen av finalister i fas två sker helt och hållet på förslagets kvaliteter och visad genomförbarhet. De intressenter vars förslag bäst uppfyller kraven går vidare till förhandling i fas 3, där bland annat pris och ytterligare beskrivning av genomförandet av tävlingsförslaget diskuteras.

Tidplan och viktiga hållpunkter

Fas 1: Framtagande och presentation av idékoncept

15 februari – Tävlingsstart och startmöte i Hospitalet för tävlingsdeltagare 

6 mars – Visning av Hospitalet (mer information i prospektet)

18 mars – Visning av Hospitalet (mer information i prospektet)

1 april - Frågor mottas fram till och med detta datum kl. 17.00

11 april – inlämning av idékoncept senast kl. 15.00

Fas 2: Utvärdering och beslut om kvalificerade förslag 

6 maj – Utskick om förslaget är kvalificerat samt kompletterande frågor om idékoncepten

13–16 maj – Muntlig presentation av kvalificerade förslag

20 maj – Utskick om kompletterande justeringar

24 maj – Slutinlämning av idékoncept 

14 juni – Utskick om utsedda finalister till förhandling

Fas 3: Förhandling och beslut om vinnande förslag 

12 augusti - Due Diligence öppnas

23 augusti – Inlämning av anbud i enlighet med tävlingsförslaget

Augusti-oktober – förhandling om fastighetsöverlåtelseavtal med intressenter

December – Beslut i kommunstyrelsen om vinnande förslag

Uppdaterad: