Kartor och ritningar

Här hittar du ej måttsatta ritningar över Uppsala hospital. Måttsatta ritningar kommer att finnas tillgängliga i samband med att tävlingsprocessen inleds. Här finns även en illustrationsplan som visar utvecklingsplanerna för Södra Åstråket.

Uppdaterad: