Kulturhistorisk utredning

Under 2018 genomfördes en kulturhistorisk utredning av Upplandsmuseet, som ger en bred bild av byggnadens historia och antikvariska värden.

Uppdaterad: