Tävlingsunderlag

Under detta avsnitt finns allt det material av teknisk karaktär som behövs för att ta fram ett idékoncept för Hospitalet.

Läshänvisningar

Ritningar, modeller och planer

Teknisk Due Diligence (TEDD)

Hyresgäster

Bilder

Saknas det material eller underlag ? Kontakta oss gärna hospitalet@uppsala.se, så för vi en diskussion. Allt ytterligare material som eventuellt tas fram kommer att publiceras på webbsidan. 

 

 

Uppdaterad: