Hyresgäster

Kommunen har ett antal hyresgäster i Hospitalet, de flesta inom kultur- och utbildningssektorn.

Uppdaterad: