Teknisk Due Diligence (TEDD)

I den TEDD som tagits fram av SWECO för Hospitalet hittar du viktig information om byggnadens tekniska status och annan information som är nödvändig att känna till vid ett köp.

Uppdaterad: