Tillträde till byggområdet

Förutsättningarna ser olika ut i respektive byggprojekt vilket gör att justeringar av reglerna för tillträde till byggområdet kan behöva göras.

Infartgrindar vid byggområdet

En del byggprojekt som är anslutna till Uppsala bygglogistikcenter kan ha ett yttre skalskydd med infartsgrindar runt byggområdet.  Det gör det lättare att styra vem eller vilka som kan komma in på området. Detta gäller för etapperna i Rosendal.

Boka in dina transporter i leveransplaneringstjänsten STC

För att en transport ska kunna komma in på byggområdet behöver den vara inbokad i leveransplaneringstjänsten (STC), samt ha en kod med en lossningstid för lossningsplatsen på området eller en speciell inpasseringskod.

Transporten kan inte komma in på byggområdet om den inte är inbokad i STC eller om den inte kommer på bokad tid.

Anpassa din bokning efter typ av transport

Du bokar in din transport som en leverans för samlastning till Wiklunds eller som en direktleverans till entreprenadområdet. När leveransen för samlastning kommit till samlastningscentralen bokar Wiklunds personal in den för leverans med slingbilen till entreprenören på respektive byggområde.

Det här gäller för olika transporter

Alla transporter ska bokas in i leveransplaneringstjänsten (STC).

Rosendal

Rosendals etapper har in- och utfartsgrindar till byggområdet och lossningsplatser hos varje entreprenör.

Leveranser av byggmaterial till Rosendal:

 • Leveranser av byggmaterial behöver en lossningstid för att komma in genom grindarna till byggområdet och en bokad tid på entreprenörens lossningsplats.

 • Om transporter kommer före sin bokade lossningstid får chauffören inte hindra framkomligheten genom att vänta vid infarten till byggområdet.

 • Om en transport kommer för sent behöver du som entreprenör boka en ny lossningstid för leveransen.

Östra Sala backe

Östra Salabacke har inga infartsgrindar men varje entreprenör har lossningsplatser. Du måste boka lossningsplats i leveransplaneringstjänsten (STC).

Betongbilar och massatransporter

För Rosendal gäller följande:

 • Betongbilar och massatransporter behöver inte egna lossningstider för att komma in på området men de ska bokas in i leveransplaneringstjänsten (STC).

 • Du som entreprenör bokar in transporten i leveransplaneringstjänsten (STC). Leverantören får då en inpasseringskod som gäller för grindarna under en viss tid med ett visst antal inpassager.


För Östra Sala backe gäller följande:

 • Betongbilar och massatransporter behöver inte egna lossningstider till lossningsplatsen men ska bokas in i leveransplaneringstjänsten STC).

 • Du som entreprenör bokar in transporten i leveransplaneringstjänsten (STC) som gäller ett visst antal bokade tidsintervaller på lossningsplatsen.

Hantverksbilar

För Rosendal gäller följande:

Du som entreprenör bokar in lossningstid åt hantverkare i leveransplaneringstjänsten (STC) för att de ska kunna komma in på området. De kan då köra in på byggområdet för att lasta av exempelvis verktyg på projektets lossningsplats. När verktygen är avlastade måste fordonet lämna byggområdet för att ge plats åt nästa lossning.

För Östra Sala backe gäller följande:

Du som entreprenör bokar in lossningstid åt hantverkare i leveransplaneringstjänsten (STC) för att lasta av exempelvis verktyg på projektets lossningsplats. När verktygen är avlastade måste fordonet lämna lossningsplatsen för att ge plats åt nästa lossning.

Städföretag eller matleveranser 

För Rosendal gäller följande:

Du som entreprenör bokar in leverantörer som behöver komma in på byggområdet för att exempelvis leverera mat eller städa entreprenörernas bodar i leveransplaneringstjänsten (STC). De får då en inpasseringskod som gäller vissa tider och för ett visst antal inpassager.

För Östra Salabacke gäller följande:

Leveranser av denna typ behöver inte bokas in i leveransplaneringstjänsten eftersom det inte finns skalskydd med grindar runt byggområdet.

Snöröjare och blåljuspersonal 

För Rosendal gäller följande:

 • Aktörer inom blåljus har egna koder och rutiner som har tagits fram i samarbete med etappansvarig på kommunen.

 • Snöröjare och ledningsägare får inpasseringskoder som gäller under vissa tider. Koder och tider får de från etappsamordnaren på kommunen. Se kontaktinformation längre ned på sidan.


För Östra Salabacke gäller följande:

Fordon av denna typ behöver inte bokas in i leveransplaneringstjänsten eftersom det inte finns skalskydd med grindar runt byggområdet.

Tillträde för byggpersonal

Varje etapps etappsamordnare hanterar tillträdesfrågor till byggområdet. 

För Rosendal gäller följande:

 • Etapperna i Rosendal har ett yttre skalskydd med personalgrindar till byggområdet och personalparkering utanför området.

 • All personal behöver ett så kallat ID06 för att komma in på byggområdet.


För Östra Salabacke gäller följande:

 • För Östra Salabackes etapper är det inte aktuellt med grindar och yttre skalskydd.

 • Det är viktigt med hänsyn till tredje man samt omgivande trafik att leveransplaneringstjänsten och samlastning med leverans från bygglogistikcenter används.

 • Minska risken för farliga situationer för tredje man och köer på Fyrislundsgatan med lastbilar som ska lossa till etappen.

Se ovan under avsnittet "Det här gäller för olika transporter".

Etappsamordnare

Rosendal etapp 2

Jasmin Ahnfors
E-post: jasmin.ahnfors@wsp.com
Telefon: 010-722 69 12

Rosendal etapp 3

Johan Olsson
E-post: johan.olsson@uppsala.se
Telefon: 018-727 13 56

Östra Sala backe etapp 2

Karin Åkerhammar
E-post: karin.akerhammar@ramboll.se
Telefon: 010-615 12 23

Wellsec AB

Ansvarig
Thomas Walldof

Wellsec AB sköter driften av leveransplaneringstjänsten och infartsgrindarna.
Läs mer om Wellsec AB och deras tjänster på www.wellsec.se

Uppdaterad: