Tillträde till byggområdet

Informationen här gäller främst för etapp två i Rosendal som är först ut att använda bygglogistikcenters tjänster. Men bestämmelserna kommer också gälla i stort för kommande etapper. Några justeringar kan tillkomma beroende på hur förutsättningarna i respektive byggprojekt ser ut. 

Infartgrindar vid byggområdet

Byggprojekt som är anslutna till Uppsala bygglogistikcenter kan ha infartsgrindar vid byggområdet för att bättre styr vem eller vilka som kan komma in på området. Det gäller bland annat för etapp två i Rosendal. 

För att en transport ska kunna komma in på området behöver den vara inbokade i leveransplaneringstjänsten och ha en lossningstid eller en speciell passeringskod.

Transporten kan inte komma in på byggområdet om den inte har en bokning eller om den kommer före eller efter sin bokade tid.

Olika bokningar för olika transporter

Entreprenörer bokar in alla sina transporter förutom de samlastade leveranserna med slingbil. De bokar Wiklunds personal in på bygglogistikcenter. 

Beroende på vilken typ av transport som ska in på byggområdet behöver du som entreprenör anpassa bokningen.

Det här gäller för olika transporter

Leveranser av byggmaterial

Leveranser med byggmaterial behöver en lossningstid för att komma in på byggområdet.

Om transporter kommer före sin bokade lossningstid får chauffören inte hindra framkomligheten genom att vänta vid infarten till byggområdet. 

Om en transport kommer för sent behöver du som entreprenör boka en ny lossningstid för leveransen.

Betongbilar och massatransporter

Betongbilar behöver inte egna lossningstider för att komma in på området, men ska bokas in i leveransplaneringstjänsten.

Du som entreprenör ger dem en bokning i leveransplaneringstjänsten som gäller en viss tid med ett visst antal inpassager. 

Hantverksbilar

Hantverkare behöver en lossningstid för att komma in på området.

Om de har en lossningstid kan de köra in med hantverksbilar på byggområdet för att lasta av exempelvis verktyg på projektets lossningsplats. När verktygen är avlastade måste fordonet lämna byggområdet för att ge plats åt nästa lossning. 

Städföretag eller matleveranser 

Städföretag och matleveranser behöver inte en lossningstid för att komma in på området.

Du som entreprenör bokar in leverantörer som behöver komma in på byggområdet för att leverera mat eller städa entreprenörernas bodar bokas i leveransplaneringstjänsten. De får då en passeringskod som gäller vissa tider och för ett visst antal inpassager.  

Snöröjare och blåljuspersonal 

Aktörer inom blåljus har egna koder och rutiner som de har tagit fram i samarbete med etappansvarig på kommunen.

Aktörer för exempelvis snöröjare och ledningsägare får passeringskoder för inpassage under vissa tider. Koder och tider får de från etappsamordnaren på kommunen. 

Tillträde för byggpersonal

Varje etapp hanterar tillträdesfrågor till byggområdet. Etapp två i Rosendal har exempelvis skalskydd med personalgrindar till byggområdet och personalparkering utanför området.

All personal behöver ett så kallat ID06 för att komma in på byggområdet.

Wellsec AB

Ansvarig
Thomas Walldof

Wellsec AB sköter driften av leveransplaneringstjänsten och infartsgrindarna.
Läs mer om Wellsec AB och deras tjänster på www.wellsec.se 

Uppdaterad: