Kontakt

Om du vill veta mer om vårt arbete med den fördjupade översiktplanen för Bergsbrunna är du välkommen att kontakta oss. 

E-post: bergsbrunna@uppsala.se

Uppdaterad: