Brantingstorg rustas upp

Brantingstorg rustas upp under våren 2023 för att bli tryggare och mer trivsamt.

Skiss av Brantingstorget efter renovering 2023.På bilden ser du en skiss av hur torget ska se ut efter upprustningen.

Upprustning av Brantingstorg

För att skapa ett trivsammare och tryggare torg ska vi 

  • lägga om ytor där marken har satt sig, där det samlas vatten efter regn
  • öppna upp torget genom att flytta parkeringsplatser (23 av 25 platser kommer att finnas kvar)
  • skapa en öppnare yta mot affärslokaler och fler sittplatser, genom att ta ner träd framför entréer
  • ge plats åt mer grönska, nya planteringar och plantera ett nytt träd på torget
  • ordna bättre belysning.

Läs mer om arbetet med trygghetsskapande i området: Medborgarlöfte i Sala backe skapade engagemang och fokus på ökad trygghet

FAQ och kontakt Brantingstorget

Tidplan för arbetet

Arbetet startade i mars 2023 och planeras att bli färdigt innan skolstart hösten 2023. Vårt mål är att verksamheterna ska kunna ha öppet som vanligt och att det ska gå att parkera på torget medan vi bygger. Det kommer att bli visst byggstök och tillfälliga passager under byggets gång. När det är färdigt är förhoppningen att torget ska kännas trivsammare, tryggare och mer funktionellt.

Brantingstorgs historia

Torget anlades under 1950-talet och har förändrats under årens lopp. Även bebyggelse i området har skett. Redan 2020 renoverades Våta stenen, konstverket som är en slags fontän. Visste du att Våta stenen har ett rum inuti och under sig? Det är ett mindre maskinrum där pumpen till vattnet finns. Stenen är inte solid, som man skulle kunna tro.

Uppdaterad: