FAQ Brantingstorg

Vi har sammanställt några frågor och svar som du som boende eller näringsidkare kring Brantingstorget berörs av. Du får gärna kontakta Uppsala kommuns Kontaktcenter om du har andra frågor!

Parkering

Blir det färre parkeringsplatser på torget efter renoveringen?

Det blir 2 färre bilparkeringar mot tidigare, på grund av hur rutorna placeras. Detta vägs upp mot att parkeringstider har förändrats för att öka rotationen på de som parkerar. Ökade kontroller ska ske av parkeringsbolaget.

Blir det parkering med laddningsplats för elbilar? 

Det ryms inte inom den här renoveringen. 

Kommer parkeringarna vid biblioteket att bli betalparkeringar eller förhyrda?

Parkeringarna vid biblioteket ingår inte i renoveringen. 

Går det att köra in på torget med bil eller lastbil? Kommer det att finnas någon form av vägbom?

Det kommer att finnas möjlighet att lasta och lasta av. Kommunen vill undvika trafik på torget som inte är nödvändig. 

Cykelparkering

Var finns cykelparkering på nya torget?

Cykelparkeringarna kommer att vara på samma ställen som i dag.

Kollektivtrafik

Kommer busshållplatsen mot skolan renoveras?

Båda hållplatserna kommer att renoveras. 

Torget efter upprustningen

Kommer det att finnas soptunnor som kommunen sköter om?

Renhållning är en viktig del av kommunens arbete och det kommer att finnas soptunnor på torget.

Uppdaterad: