Cykelparkeringshus

Under 2018 börjar vi arbetet med att bygga ett cykelparkeringshus vid Resecentrum.

Huset kommer att ligga vid spåren på Resecentrums sydvästra sida. Det byggs i två våningar över mark med verksamhetslokaler i botten. Huset kommer att ha plats för drygt 1 200 parkeringsplatser där ett femtiotal är anpassade för specialcyklar.

I maj 2018 räknar vi med att ha ett beslut om bygglov. Då kan vi också visa mer i detalj hur parkeringshuset kommer att se ut.

Trafik och parkering under byggtiden

Cykelparkeringen där parkeringshuset ska byggas är avstängd från och med 2 juli och under hela byggtiden. För att kompensera för de platser som försvinner finns nu mer än dubbelt så många platser i cykelställ i två våningar längs med Stadshusgatan mellan Resecentrum och Stadshuset. Det finns också gott om platser på norra sidan Resecentrum längs Stationsgatan. Den cykelparkeringen når du via den tillfälliga cykelbron över Vaksalagatan eller via cykelvägen i Centralpassagen.

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
20 mars 2018