Cykelparkeringshus

Cykelparkeringshuset vid resecentrum är snart klart och kommer att invigas inom kort.

Cykelparkeringshuset byggs mellan resecentrum och regionbusshållplatserna på stationens sydvästra sida, på samma plats som den tidigare cykelparkeringen.

Om cykelparkeringshuset

Parkeringshuset är i två våningar, med en cykelramp invändigt som gör det möjligt att cykla upp till våning två.

Huset har plats för drygt 1 200 parkeringsplatser där ett trettiotal är anpassade för specialcyklar. Med det nya cykelparkeringshuset och de redan installerade tvåvåningsställen vid stadshuset blir antalet cykelparkeringsplatser runt resecentrum dubbelt så många som idag.

Cykelhuset invigs 4 oktober och fram till 30 oktober kan man parkera utan avgift. Den maximala tiden för att parkera är nio dygn.  

In- och utförsel av cykeln kommer att registreras med hjälp av en app.

Taxor och avgifter för att stå i cykelparkeringshuset från 1 november är inte helt klara ännu. Så snart beslut är taget kommer denna sida uppdateras med aktuell information. 

Ett hållbart parkeringshus

Cykelparkeringshuset är byggt i en stomme av trä och med fasad i glas. Fasaden ger väderskydd, men också trygghet då glaset gör det möjligt att se vad som sker inne i och utanför anläggningen.

Hållbarheten förstärks med solceller och sedumtak. Sedumtak tar effektivt hand om dagvattnet som vid kraftigt regn sugs upp av takets grönyta istället för att överbelasta markbrunnar och gator.


Cykelparkeringshuset täcker en yta av cirka 2 100 m2 och tar upp drygt halva ytan av den gamla cykelparkeringen. Huset byggs av limträstomme och får en glasad fasad, solceller och sedumtak (grönt tak). Illustration: Tengbom

Kontakt Uppsala kommun

Områdeschef, gata, park och natur
Roger Lindström
Uppdaterad: