Cykelparkeringshus

Under 2018 börjar vi arbetet med att bygga ett cykelparkeringshus vid resecentrum. Det beräknas vara färdigt hösten 2019.

Cykelparkeringshuset kommer att byggas mellan resecentrum och regionbusshållplatserna på stationens sydvästra sida, på samma plats som den tidigare cykelparkeringen.

Om cykelparkeringshuset

Parkeringshuset byggs i två våningar med verksamhetslokaler på nedre plan. Det kommer att finnas en cykelramp invändigt som gör det möjligt att cykla mellan våningarna.

Huset kommer att ha plats för drygt 1 200 parkeringsplatser där ett femtiotal är anpassade för specialcyklar. Med det nya cykelparkeringshuset och de redan installerade tvåvåningsställen vid stadshuset blir antalet cykelparkeringsplatser runt resecentrum dubbelt så många som idag.

Cykelparkeringshuset kommer att täcka en yta av cirka 2 100 m2 och ta upp drygt halva ytan av den gamla cykelparkeringen. Huset byggs av limträstomme och kommer att ha en glasad fasad, solceller och sedumtak (grönt tak).  

Cykelparkering under byggtiden

Cykelparkeringen där parkeringshuset ska byggas är avstängd från 2 juli och under hela byggtiden.

För att kompensera för de platser som försvinner finns mer än dubbelt så många platser färdigställda i cykelställ i två våningar längs med Stadshusgatan mellan resecentrum och Stadshuset.

Det finns också gott om platser söderut längs spår 1 och Fjalars gränd, eller på östra sidan längs Stationsgatan. Den cykelparkeringen når du via den tillfälliga cykelbron över Vaksalagatan eller via cykelvägen i Centralpassagen.

Trafikstörningar under byggtiden

Under byggtiden kan cykel- och gångtrafik runt resecentrum påverkas tillfälligt, men inga större avbrott är planerade. När trafiken tillfälligt behöver ledas om kommer det att skyltas tydligt på platsen.

Busshållplatserna kommer vara kvar både under och efter byggtiden och busstrafiken påverkas inte.

Trädarbeten under byggtiden

Under sommaren flyttade vi träd för att skapa plats för cykelparkeringshuset. Trädflytten skedde med en specialmaskin. Syftet med att flytta träden till andra platser är att de ska kunna bevaras istället för att tas ner.  
 
Åtta träd flyttades och planterades om i olika parker runt om i Uppsala. Hallmansparken, Bellmansparken, Mikaelsparken, Eskilsplan, Arosplan och Ärkebiskopsgården.

Utöver träden som flyttades togs några träd ned. Återplantering vid resecentrum kommer att ske när parkeringshuset är klart.

Mer information

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala Parkerings AB.

Kontakt Uppsala Parkerings AB

Bygg- och fastighetschef
Gustav Törnquist

Kontakt Uppsala kommun

Avdelningschef, gata- park och natur
Michael Eriksson
Uppdaterad: