Cykelparkeringshus

Arbetet med att bygga det nya cykelparkeringshuset pågår för fullt. Det beräknas vara färdigt för invigning hösten 2019.

Cykelparkeringshuset byggs mellan resecentrum och regionbusshållplatserna på stationens sydvästra sida, på samma plats som den tidigare cykelparkeringen.

Om cykelparkeringshuset

Parkeringshuset byggs i två våningar. Det kommer att finnas en cykelramp invändigt som gör det möjligt att cykla mellan våningarna.

Huset kommer att ha plats för drygt 1 200 parkeringsplatser där ett trettiotal är anpassade för specialcyklar. Med det nya cykelparkeringshuset och de redan installerade tvåvåningsställen vid stadshuset blir antalet cykelparkeringsplatser runt resecentrum dubbelt så många som idag.

Ett hållbart parkeringshus

Cykelparkeringshuset byggs med en stomme av trä och med fasad i glas. Fasaden ger väderskydd, men också trygghet då glaset gör det möjligt att se vad som sker inne i och utanför anläggningen.

Hållbarheten förstärks med solceller och sedumtak. Sedumtak tar effektivt hand om dagvattnet som vid kraftigt regn sugs upp av takets grönyta istället för att överbelasta markbrunnar och gator.


Cykelparkeringshuset täcker en yta av cirka 2 100 m2 och tar upp drygt halva ytan av den gamla cykelparkeringen. Huset byggs av limträstomme och får en glasad fasad, solceller och sedumtak (grönt tak). Illustration: Tengbom

Cykelparkering under byggtiden

Under tiden som byggnationen pågår kan man parkera sin cykel i tvåvåningsställ längs med Stadshusgatan mellan resecentrum och Stadshuset.

Det finns också gott om platser söderut längs spår 1 och Fjalars gränd, eller på östra sidan längs Stationsgatan. Den cykelparkeringen når du via den tillfälliga cykelbron över Vaksalagatan eller via cykelvägen i Centralpassagen.

Trafikstörningar under byggtiden

Under byggtiden kan cykel- och gångtrafik runt resecentrum påverkas tillfälligt, men inga större avbrott är planerade. När trafiken tillfälligt behöver ledas om kommer det att skyltas tydligt på platsen.

Busshållplatserna kommer vara kvar både under och efter byggtiden och busstrafiken påverkas inte.

Träd på platsen

Under sommaren 2018 flyttade vi åtta träd för att skapa plats för cykelparkeringshuset. Träden har planterats om i Hallmansparken, Bellmansparken, Mikaelsparken, Eskilsplan, Arosplan och Ärkebiskopsgården.

Utöver de träd som flyttades togs några träd ned. Vi kommer att återplantera träd vid resecentrum när cykelparkeringshuset är klart.

Mer information

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala Parkerings AB.

Kontakt Uppsala Parkerings AB

Bygg- och fastighetschef
Gustav Törnquist

Kontakt Uppsala kommun

Områdeschef, gata, park och natur
Roger Lindström
Uppdaterad: