Nu kan du lämna synpunkter på förslaget till detaljplan för Hammarparken

Fram till och med 20 maj är förslaget till detaljplan för Hammarparken ute på samråd. Under perioden kan du lämna synpunkter på förslaget. Kommunen bjuder även in till flera informationstillfällen.

Planförslaget gör det möjligt att bygga flerbostadshus i 4 till 6 våningar i delar av Hammarparken. Förutom bostäder blir det även möjligt att inrymma en förskola i en av byggnaderna. Pulkabacken och lekplatsen i området kommer att bevaras. De ingår i ett sammanhängande grönområde som sparas mellan den bebyggelse som finns idag och den föreslagna bebyggelsen.

Lämna synpunkter på förslaget

Du kan läsa planförslaget och lämna synpunkter via webbformulär här på webben.
Läs planförslaget och lämna synpunkter via webbformulär

Det går också bra att skicka in dina synpunkter via post till:

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Eller skicka e-post till:

sbf.planadministrator@uppsala.se

Märk ditt brev med diarienumret ”PBN 2015–001418”

Informationsmöte i form av öppet hus

Dag: Måndag 6 maj
Tid: Drop-in mellan 18.00-20.00. Förslaget till detaljplan presenteras klockan 18.30 och 19.15.
Plats: Träffpunkt Eriksberg, Granitvägen 5 (hitta på karta)

Informationtillfällen på Eriksbergs bibliotek

Kan du inte komma på öppet hus 6 maj kan du ställa frågor och få information på Eriksbergs bibliotek. Tjänstepersoner från kommunen finns på plats följande tider:

  • torsdag 11 april mellan 13.00–15.00
  • tisdag 16 april mellan 11.30–13.30.

Hitta till Eriksbergs bibliotek på karta

Välkommen!

5 april 2019