Forumtorget

Från och med april 2017 bygger vi om Forumtorget och den del av Smedsgränd som sträcker sig från Forumtorget till Dragarbrunnsgatan. När det nya torget är färdigt i november blir det en mer attraktiv mötesplats att gå till och vistas på, mellan shopping och aktiviteter.

Att bygga om Forumtorget är en del av Uppsala kommuns arbete för att utveckla innerstaden. Genom att förbättra platser, stråk, handel och verksamheter i centrala Uppsala skapar vi ett attraktivare stadsliv för alla.

Läs innerstadsstrategin på uppsala.se.

Åtgärder

Omvandlingen innebär att vi

  • byter markbeläggning till svarta granithällar
  • bygger om trappor och den ramp som löper utefter Åhléns fasad
  • bygger ny ramp och trappa till restauranger och bostadsentré i Forumkvarteret
  • bygger en 57 meter lång soffa som är upplyst kvällstid
  • bygger en rund, sittvänlig platå som är uppvärmd under den kalla årstiden
  • höjer marknivån på torget och vid angränsande gator så att entréerna uppfyller kraven på tillgänglighet. 

Större delen av torget är avspärrat under byggtiden men entréerna till butiker och restauranger är öppna som vanligt. 

När Forumtorget är färdigbyggt arbetar vi vidare med Dragarbrunnsgatan, mellan Smedsgränd och Vaksalagatan. Det arbetet beräknas vara klart våren 2018.

Kontakta oss

Lisa Thörn, Uppsala Citysamverkan

Kontakta oss

Pierre Sundin, projektledare för Uppsala kommun
24 november 2017